Aldersgrenser

Aldersgrensene på kino settes av Statens Medietilsyn, etter lovverk vedtatt av Stortinget, og gjelder ved Tynset Kino, så vel som alle andre kinoer i Norge. Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjoner fra aldersgrensene.

Det er viktig å merke seg at aldersgrensene som settes ikke innebærer noen anbefaling i forhold til hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan godt få aldersgrense 6 år, dersom Medietilsynet finner at barn ikke vil ta skade av å se filmen. Om barn vil ha glede av å se filmen blir en helt annen sak – sjekk derfor om den aktuelle filmen passer før du sender barna på kino! Bruk filminformasjonen du finner på våre nettsider!

Merk at for aldersgrensene 6, 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den vedtatte aldersgrensen se filmen sammen med en foresatt over 18 år. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til billettluken.

Alle: Tillatt for alle

6 år: Adgang for personer fra fylte 6 år alene og for personer fra fylte 4 år i følge med foresatte.
9 år: Adgang for personer fra fylte 12 år alene og for personer fra fylte 7 år i følge med foresatte.
12 år:Adgang for personer fra fylte 12 år alene og for personer fra fylte 9 år i følge med foresatte.
15 år: Adgang for personer fra fylte 15 år alene og for personer fra fylte 12 år i følge med foresatte.
18 år: Kun adgang for personer fra fylte 18 år.

Mer informasjon om aldersgrensene finner du her